Chirurgie pro změnu barvy očí a nejbezpečnější léčebné kliniky v Turecku

Chirurgie pro změnu barvy očí a nejbezpečnější léčebné kliniky v Turecku

Tvorba barvy očí

Množství pigmentu neboli duhovky v zornici určuje naši barvu očí. Středně pigmentované oči jsou zelené, zatímco oči s velmi malou pigmentací jsou modré. Barva obsahující nejvíce pigmentu je hnědá, která je i u nás velmi rozšířená. Tyto barvy nám předají naše geny a množství pigmentu, které vyprodukujeme, je určeno naší genetickou výbavou.

Duhovka je obvykle v prvních měsících a letech u miminek světlá, později se budou produkovat pigmenty zvané melanin a tyto melaniny dodají oku tmavší barvu. Takže za pár let barva očí trochu ztmavne.

Změna barvy očí, kosmetické kontaktní čočky, implantáty oční duhovky

Kontaktní čočky lze použít ke změně barvy očí jako nejrychlejší a nejpraktičtější způsob. Barvy těchto kontaktních čoček mohou být modrá, zelená, oříšková, hnědá, fialová.

Je možné trvale změnit barvu očí. Může však zahrnovat vážná rizika. Jednou z aplikací, kde můžeme změnit barvu očí natrvalo, jsou irisové implantáty, a to umělá duhovka. Tyto implantáty se používají v případě poranění duhovky a některých vrozených anomálií duhovky. Ale dnes je také používán některými lékaři ke změně barvy očí, i když zřídka.

Iris implantáty se používají u lidí, kteří nemají vrozenou duhovku nebo kteří měli poranění duhovky v důsledku traumatu. Iris implantáty se vkládají do oka pomocí malého řezu v rohovce, otevřou se a umístí před duhovku. Tímto způsobem se změní i barva očí člověka při pohledu zvenčí. Tyto implantáty, které se aplikují ze zdravotních důvodů, začali někteří naši lékaři používat pro kosmetické účely.

Hodnocení bezpečnosti irisových implantátů

Tyto implantáty jsou vyrobeny ze silikonu. Po zavedení Iris Implants do oka byly pozorovány závažné komplikace.

Pokud se podíváme na tyto komplikace;

- V oku se může vyvinout zánětlivá reakce. Tato komplikace patří mezi nejčastější komplikace.

- Může dojít k poškození rohovky.

-V rohovce se může objevit edém.

Mezi tyto komplikace patří šedý zákal.

-Oční tlak

- Částečná ztráta zraku.

Tyto komplikace spolu mohou souviset. Například tvorba zánětlivé reakce v oku způsobená implantáty duhovky může vést k šedému zákalu a očnímu tlaku.

Irisový implantát by nikdy neměl být používán pouze pro změnu barvy, pokud to není z lékařského hlediska nezbytné.

Oko se objevuje ve čtyřech základních barvách. Modrá, černá, zelená a hnědá tyto barvy tvoří hlavní témata. Tyto barvy jsou rozhodující při vzniku barevných rozdílů očí. Barvu očí je dnes možné barevnou operací očí, nebo spíše laserovým ošetřením, v našem věku co nejvíce změnit. I když se uvádí, že je to nebezpečné, mnoho lidí uvádí, že jsou po operaci spokojeni a nemají žádné problémy.

Dvě metody používané ke změně barvy očí

Dnes jsou z toho hlavně ženy velmi nadšené. Existují barvy očí, které jsou oblíbené v každé společnosti. Vzhledem k tomu, že hnědá a černá barva očí je u nás velmi rozšířená, je zájem o modré a zelené tóny. V místech, kde je modrá barva očí ve společnosti téměř standardní, jako jsou skandinávské země, je tato situace obrácená a hnědé a černé tóny tam přitahují mnohem více pozornosti.

Ve všech společnostech světa je zkrátka zájem a poptávka po různých barvách očí. Kosmetický svět si tento trend samozřejmě uvědomuje už léta. Podívejme se podrobně na dvě aplikace používané v procesech změny barvy očí:

Aplikace laseru

Na mnoha klinikách a nemocnicích v Turecku se tento postup provádí s týmem odborných lékařů.

Tato aplikace se aplikuje ovlivněním barevné tkáně zvané duhovka. Ovlivněním duhovky laserem se manipuluje s počtem pigmentů, a tím dochází ke změně barvy očí. Jedním z důležitých bodů této operace je, že si pacient nemůže vybrat barvu očí. Samozřejmě bude k dispozici světlejší barva než stávající barva, ale nelze poskytnout žádné konkrétní informace o barvě této barvy. Protože není možné přesně předpovědět, jaká barva se vytvoří.

Pokud půjdeme do detailů transakcí; Operace se provádí v celkové nebo lokální anestezii, pokud si pacient přeje. Oči pacienta se otevírají pomocí přístroje. Laserový paprsek se dostane do kontaktu s oční duhovkou a po 20 sekundách kontaktu se paprsek přeruší. Pacient je probuzen a procedura je dokončena.

S podporou laseru lékaři ve velmi krátké době provedou odstranění pigmentu v horní části duhovky a jeho úplné zničení. Proces není dokončen odstraněním a zničením hnědého pigmentu.

 

 

Postup umístění umělé duhovky

Tento postup provádějí specializovaní lékaři a jejich týmy na některých klinikách v Turecku i v zahraničí. Jinými slovy, nemusíte hledat lékaře v různých zemích vedle sebe. Protože naši lékaři jsou velmi úspěšní.. Tímto procesem lze změnit jak barvu očí, tak poškozené duhovky nahradit novými. Tuto operaci by měli provádět odborní lékaři v oboru. A to vyžaduje určité zkušenosti. Jde o aplikaci, která se provádí vzácněji než ošetření laserem. Obecně je výhodný laser. Zákrok se provádí v celkové anestezii. Provedou se potřebné řezy. Čištění očí se provádí. Kontrolují se vlastnosti umělé duhovky. Umělá duhovka je umístěna před přirozenou duhovkou. Tím je proces dokončen.

V obou aplikacích jsou patrné rozdíly v barvě očí. Čistý výsledek se však projeví za 2-3 týdny.

Co byste měli vědět o barevné operaci očí

Pro operaci musíte být starší 18 let, a to je nejdůležitější detail.Víme, že mnoho operací je rizikových pro osoby mladší 18 let a operace barvy očí jsou jednou z operací, které toto riziko nesou. I když jste překročili věkovou hranici, můžete se zaseknout u dalších vyšetření. Mezi nejdůležitější kritéria patří kompatibilita sítnice. Pokud naše sítnice není pro tuto operaci vhodná, nemůžeme tuto operaci provést.

Před operací

Jako před každou operací se i před operací barvy očí provádějí některé přípravy. Tyto přípravky se provádějí pod dohledem lékaře. Nejprve se vyšetří stavba oka a stav sítnice a poté se společně s lékařem určí barva oka. Po vyšetření očních pigmentů se postupně dokončují přípravy k operaci. Ve srovnání s jinými operacemi jsou přípravy na naše operace změny barvy očí kratší a jednodušší.

Po provedení vyšetření požadovaných naším lékařem před operací začíná náš chirurgický proces. Přestože se jedná o snadnou operaci, je velmi důležité být velmi citlivý a pečlivý při přípravách a postupu, jako při každé operaci.

Před operací a podobnými operacemi je pro pacienta velmi důležité, aby se s lékařem podělil o léky, které užívá. I když jsou tyto léky jednoduchým lékem proti bolesti, existuje možnost, že mohou mít negativní vliv na operaci. Pokud užíváme léky před operací barvy očí, měli bychom tyto léky 1 týden předem rozhodně vysadit. Náš lékař vám připomene nezbytná opatření s tím související.

Pooperační

Samozřejmě nelze říci, že po operaci barvy očí nejsou žádné vedlejší účinky. Těmto nežádoucím účinkům je ale možné se vyhnout na minimum. Jako u každého chirurgického zákroku i v těchto operacích existují rizika pro život. Aby se předešlo pooperačním vedlejším účinkům a možným rizikům s co nejmenším poškozením, je třeba dodržovat doporučení lékaře a vyvarovat se chování, které by se nemělo dělat. Naprostá většina z nich po krátké době projde a je léčitelná. Kromě toho se mezi vedlejšími účinky může objevit pocit štípání a rozmazané vidění. Podívejme se podrobně na komplikace, které lze pozorovat:

Zrakové vady

U některých našich pacientů, i když se to může jevit jako dočasná ztráta zraku, existuje také riziko trvalého poškození zraku. Je velmi důležité informovat pacienta, že operace je riziková operace a je třeba získat souhlas. Předoperační vyšetření by proto měla být prováděna co nejpřesněji a nejzdravěji. Reakce pacienta na operaci se při těchto vyšetřeních zřetelněji odhalí. Pokud se potýkáte s problémem zrakového postižení, měli byste se okamžitě poradit se svým lékařem. Tento problém je možné léčit včasnou diagnózou, ale pokud problém progreduje, léčebná situace se stává obtížnější a obtížnější.

Povinné používání brýlí

Vzhledem k poruchám zraku po operaci může být sporná i situace, jako je povinné používání brýlí. Uvedli jsme, že zrakové postižení může být krátkodobé i dlouhodobé. Při krátkodobých potížích se nemoc léčí a sama odezní, u dlouhodobých potíží však možná budete muset používat brýle. Jak jsme právě zmínili, měli byste kontaktovat svého lékaře, aniž byste ztráceli čas v případě jakýchkoli problémů, které se po operaci mohou objevit. Je velmi důležité, aby zásahy a vyšetření byly provedeny během tohoto období. S použitím brýlí lze vady odstranit, ale je třeba si uvědomit, že tato doba bude poměrně dlouhá.

Důležité body ke zvážení

Aby byl proces hojení kratší a zdravější, musíme dodržovat doporučení lékaře a dodržovat detaily, kterým je třeba věnovat pozornost, jak jsme uvedli výše. Pokud budeme zkoumat tyto body, na které budeme dávat pozor, neměli bychom se na slunci zdržovat dlouho. I zpočátku na nás nesmí působit sluneční paprsky. Protože po operaci je vliv slunečních paprsků na oční okolí příliš velký. Velmi důležité je také užívání léků podávaných po operaci. Oční okolí je třeba věnovat péči, ale tato péče by měla být profesionální ve sterilním prostředí. V tomto období je také velmi důležité používání očních kapek. Působí jako ochranný štít jak proti dýchání oka, tak proti rizikům, která mohou nastat. Mezi důležité body patří chodit pravidelně na prohlídky v termínech vyžádaných lékařem.

 

 

 

Odpovíme na často kladené otázky

Mnoho lidí o takových postupech neví, to znamená, že se barva jejich očí může změnit. A když se o existenci těchto transakcí dozví, často se setkávají s předsudky. Úvahy lidí o operaci na základě informací, které slyší od svého okolí, bývají negativní.

Pokud jste rozhodnuti nechat si některý z těchto postupů aplikovat, nebo pokud chcete mít informace o pracovním procesu a metodě, měli byste si promluvit s lékařem, kterému důvěřujete, aniž byste se dívali na komentáře lidí kolem vás, a ptejte se na všechny otázky, které máte na mysli, a jednejte podle jeho pokynů.

Pojďme si odpovědět na naši otázku: Mění se barva očí v průběhu času?

Jak jsme uvedli výše, barva duhovky, která je v kojeneckém věku odlišná, může v budoucnu ztmavnout. Není však možné, aby se barva očí po určité době dospělosti nebo kojeneckého věku změnila, je možné, že duhovka obou očí bude mít různé barvy. Ve skutečnosti se tento stav nazývá heterochromie. Rozdíly mezi dvěma barvami očí, které jsou zřídka vidět, se mohou objevit po určitém traumatu nebo v důsledku zánětu.

Jsou tedy tyto aplikace trvalé?

Aplikace změny barvy očí jsou nevratné procesy. Po zákroku se neprovádějí žádné zpětné změny. Jde o trvalý provoz. Proto je potřeba se o operaci definitivně rozhodnout a vědět, že nebude vratná a žádosti spouštět jejich přijetím.

Kolik stojí aplikace pro změnu barvy očí, ceny operací?

Nebylo by správné uvádět nějaké údaje o ceně. Protože vše od operace, která se má provést, povaha zákroku, použitý materiál až po operační prostředí, se liší i cenou. Pro nejvhodnější kliniky a ceny nás můžete kontaktovat.

Jaká jsou poškození operace změny barvy očí?

Aplikace laseru a umělé duhovky velmi poškozují zorničky jedince. Obecně odborníci zesvětlování očí nedoporučují, pokud to není pro jednotlivce nezbytné. Protože tato operace je velmi riskantní. Může způsobit škodlivé nemoci, jako je ztráta zraku, oční tlak a trvalou slepotu u jednotlivce.

 

Existují nějaké léky, které mění barvu očí?

Kapky měnící barvu očí by měli předepisovat odborníci. Jinak může být ohroženo zdraví vašich očí. Kapky používané při změně barvy očí obecně zvyšují počet pigmentů v oku, což umožňuje oku zachytit uzavřenější tón. Tato kapka se používá jako běžné oční kapky. Ale návod k použití je vyroben podle rady lékaře.

 

Co si myslíte o barevných kontaktních čočkách?

Jsou to měkké kontaktní čočky, které nosíme ráno a večer je sundáváme. Je to při dodržení pravidla neškodná a bezproblémová metoda. Používá se léta jako součást make-upu. Důležité je, abyste tyto čočky nosili v souladu s pravidly péče o kontaktní čočky a jejich používání. Je třeba dbát na to, abyste čočky nosili s umytýma rukama, po večerním vyjmutí je vkládali do čistého roztoku a roztok vyměňovali každý den, pokud nenosí se pár dní. Nespěte v noci s žádnými kontaktními čočkami.

Kontaktní čočky jsou navíc osobní produkty, mohou přenášet viry a bakterie. Nošení čoček, které nosí jiná osoba, může způsobit přenos hepatitidy a mnoha dalších virů. Čočky na očích někoho jiného by se rozhodně neměly nosit, zvláště mladí lidé mohou být zvědaví a hodlají nosit čočky svých přátel. To je naprosto nebezpečné. Kromě toho jsou zkušební čočky u lékařů a optiků vždy jednorázové a každému pacientovi by se měla otevřít čočka nová. Pokud vám v obchodě nabídnou nové, nerozbalené kontaktní čočky, rozhodně byste je neměli přijmout.

Nezapomínejme, že kontaktní čočky, které pravidlu nevyhovují, mohou nést riziko infekce a dokonce i slepoty. Z tohoto důvodu by jejich první podání a sledování mělo být pod kontrolou oftalmologa.

Pro koho je vhodný?

Jako u každé operace se i před operací barvy očí prodiskutuje, zda člověk na tento zákrok stačí nebo zda splňuje určitá kritéria a podle toho se rozhodne. Nejprve bude vyšetřena struktura vaší sítnice a pokud se rozhodne, že struktura vaší sítnice je pro tuto operaci vhodná, probereme další podrobnosti. Neměli byste mít žádné problémy s očima a je velmi důležité, abyste se nevystavili riziku infekce. Účinná je také absence chronického onemocnění a nepříliš starý pacient. Protože po určitém věku může jak struktura kůže, tak celkový zdravotní stav člověka nést více rizik pro operaci. A jedním z nejdůležitějších kritérií je samozřejmě to, že nám musí být 18 let.

 

Kliniky, o které můžeme požádat o operaci změny barvy očí v Turecku a proč bych měl tuto operaci podstoupit v Turecku?

U těchto chirurgických technik a metod si můžete tento postup nechat aplikovat v mnoha nemocnicích v Turecku, kterým můžete důvěřovat. Budete svěřeni do bezpečných rukou mnoha lékařů a jejich týmů, kteří jsou odborníky ve svém oboru.Existuje mnoho lékařů se speciálními zkušenostmi v této oblasti a jejich úspěšnost je velmi vysoká. Můžeme se s vámi podělit o lékaře, kterým věříme a kterým dáváme přednost. Pro informace a podrobný servis na toto téma nás můžete kontaktovat.

 

Yorum YazIn

Bezplatné poradenství